Swedish Facebook Group: Hidradenitis Suppurativa

En svensk grupp för tjejer och killar som är drabbade av hs!!

Gruppen föddes den 6 januari 2012 kl. 16:56 så småningom så ska vi bygga en patientförening osv…

Hidradenitis Suppurativa (HS) är en sjukdom av återkommande bölder
som kan sätta sig i armhålor ljumskar men kan förekomma på andra intima ställen och områden..
Dock väldigt svår läkta..
Man kan va jätte ung när man drabbas också..

DU kanske är anhörig/vän till nån som har drabbats och vill vara med och stötta..

Om du är drabbad gå mer gärna du är inte ensam!!

Oavsett om du har sjukdomen eller är anhörig till nån som har drabbats så
varmt välkommen till gruppen!!

Ska även starta upp en patientförening inom en snar framtid..

Sjukdomen hidradenitis suppurativa drabbar 2-4% av alla fertila kvinnor. Sjukdomsbilden domineras av återkommande bölder främst lokaliserade till ljumskar och armhålor. Utöver grundläggande studier avseende sjukdomens etiologi och patogenes har enheten utvecklat en effektiv, vävnadsbesparande teknik baserad på koldioxidlaser för behandling. HISERG  en europeisk forskargrupp med fokus på hidradenitis suppurativa har startats och leds från enheten. (Doktorand Karin Sartorius, Med Dr Jan Lapins)

A Swedish group of girls and boys who are affected by hs !! The group was born January 6, 2012 at. 16:56 eventually we will build a patient association etc … Hidradenitis suppurativa (HS) is a disease of recurrent abscesses who can put themselves in the armpits, groin, but may occur in other intimate places and areas .. However, very difficult to heal .. One may huh really young when you suffer too .. Maybe you are a relative / friend of someone who has suffered and wants to be with and support .. If you are affected get more happy you are not alone !! Whether you have the disease or are a relative of someone who has suffered so welcome to the group !! Should also start up a patient organization in the near future .. The disease hidradenitis suppurativa affects 2-4% of all women of childbearing potential. The clinical picture is dominated by recurrent abscesses mainly localized to the groin and armpits. In addition to basic studies of disease etiology and pathogenesis, the unit has developed an efficient, tissue-based technology for carbon dioxide laser treatment. HISERG a European research group focusing on hidradenitis suppurativa is started and led from the unit. (PhD student Karin Sartorius, with Dr Jan Lapins)

Source: (12) Hidradenitis Suppurativa

Tags:

HSAWARENESS.ORG | Fighting for Hidradenitis suppurativa (HS), a.k.a Acne Inversa Patient and Doctor Awareness ©2017 hidradenitissuppurativaawareness.org  All Rights Reserved. Your use of this website constitutes explicit agreement to our Terms of Use and Privacy Policies. This website does not provide medical advice, diagnosis or treatment.

Translate »

Log in with your credentials

Forgot your details?