Netherlands Facebook Group: hidradenitis suppurativa en hoe verder..tips and tricks

HS is een chronisch huidziekte die gepaard gaat met pijnlijke, terugkerende, onderhuidse ontstekingen in oksels, liezen, billen en andere huidplooieniii. HS belemmert het dagelijks functioneren (werk-, sport- en
seksleven) van veel mensen in ernstige mateiv. Een exacte oorzaak is nog altijd onbekend maar recent onderzoek toont aan dat onder andere het ontstekingseiwit tumor necrose factor-α (TNF-α) een belangrijke
rol speelt in het ontstaan van HSv

Onbekende ziekte, lange diagnose Uit onderzoek blijkt dat de kennis van de ziekte HS bij zowel professionals in de zorg als bij patiënten verbeterd
kan wordenvi. Veel patiënten krijgen een verkeerde diagnose2. Vaak duurt het lang, zo’n 6,5 jaar, voordat de daadwerkelijke diagnose HS wordt gesteld6. Een snellere en betere diagnose is waardevol, omdat een langere
ziekteduur gepaard kan gaan met toename van de ernst van HS

daarom maak ik deze pagina omdat er meer bekendheid in de wereld moet komen geen bekendheid betekend geen doorbraak

zelf heb ik hs al 24 jaar ik was dus 9 jaar de diagnose is met 16 jaar vastgesteld ik heb hs in stadium bijna 3 antibiotica werkt niet met deze ziekte!!!! we zijn hier om elkaar te steune info uit te wisselen en tips  de groep is geheel openbaar omdat ik wil hebben dat iedereen mag zien hoe erg deze ziekte is !!! wat het met ons doet

HS is a chronic skin disease that is accompanied by painful, recurring, subcutaneous inflammation in armpits, groin, buttocks and other huidplooieniii. HS hindering daily functioning (work, sports and sex life) of many people in serious mateiv. An exact cause is still unknown but recent research shows that include the inflammatory protein tumor necrosis factor-α (TNF-α) is an important plays role in the emergence of HSV Unknown illness, long-diagnosis Research shows that knowledge of the HS disease among both healthcare professionals and patients improved can wordenvi. Many patients get the wrong diagnose2. Often it takes a long time, about 6.5 years before the actual diagnosis of HS is gesteld6. Faster and better diagnosis is valuable, because a longer duration of illness may be associated with increase in the severity of HS Therefore, I make this page as more awareness should come into the world no familiarity means no breakthrough I myself have so hs for 24 years I was 9 years old, the diagnosis was established 16 years I’ve hs stage in almost three antibiotics will not work with this disease !!!! we are here to share to stay upon each other information and tips the group is entirely public, because I want that everyone can see how bad this disease is !!! what it does to us

Source: (5) hidradenitis suppurativa en hoe verder..tips and tricks

Tags:

HSAWARENESS.ORG | Fighting for Hidradenitis suppurativa (HS), a.k.a Acne Inversa Patient and Doctor Awareness ©2017 hidradenitissuppurativaawareness.org  All Rights Reserved. Your use of this website constitutes explicit agreement to our Terms of Use and Privacy Policies. This website does not provide medical advice, diagnosis or treatment.

Translate »

Log in with your credentials

Forgot your details?